Zaproszenie na IX Międzynarodowe Seminarium Doktoranckie / Invitation for the 9th International Doctoral Seminar

Dzień dobry,  
 

w imieniu Prorektora ds. Akredytacji i Współpracy Międzynarodowej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu prof. Bogusławy Drelich-Skulskiej i Dziekana Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu prof. Czesława Zająca mamy przyjemność zaprosić doktorantów Państwa uczelni do udziału w kolejnym spotkaniu w cyklu Międzynarodowych Seminariów Doktoranckich, które odbędzie się on-line na platformie Teams w dniu 22 marca 2023 roku o godz. 16.00.    

Tematyka seminarium: „Green, technological, and social transformations of organisations and economies”.

Uprzejmie prosimy zainteresowane osoby o wypełnienie formularza Forms znajdującego się poniżej do 20 marca 2023 roku.    

Link do rejestracji: https://forms.office.com/r/E8ehfbDeFE

W razie pytań uprzejmie prosimy o kontakt mailowy. 

——————————

Dear Madame and Sir,  

on behalf of the Vice-Rector for Accreditation and International Cooperation of the Wroclaw University of Economics and Business Prof. Bogusława Drelich-Skulska and the Dean of the Doctoral School of the Wroclaw University of Economics and Business Prof. Czesław Zając we are pleased to invite doctoral students of your University to participate in the next meeting in the series of International Doctoral Seminars organized by Doctoral School of Wroclaw University of Economics and Business, which will take place on-line on the Teams platform on March 22, 2023 at 16.00 

Theme of the seminar: Green, technological, and social transformations of organisations and economies”.

We kindly ask interested persons to complete the Forms included in the invitation (see link below) by March 20, 2023 

Registration for the meeting: https://forms.office.com/r/E8ehfbDeFE

If you have any questions, please contact us by e-mail. 

Yours sincerely,   

Renata Majewska   
Olga Rutkowska
——————————————–
mgr Renata Majewska

SpecjalistaBiuro Szkoły Doktorskiej
tel. 71 36 80 612, budynek Z, pok. 211
sd.ue.wroc.pl 

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Wroclaw University of Economics and Business
ul. Komandorska 118/120
53-345 Wrocław
www.ue.wroc.pl