Zaproszenie na III Siedleckie Forum Doktorantów,
5 września 2023 roku – rejestracja do 30 czerwca 2023 r.

Szanowni Państwo, 

zapraszam Państwa na III Siedleckie Forum Doktorantów, które odbędzie się w formie hybrydowej w dniu 5 września 2023 roku. 

Celem III Siedleckiego Forum Doktorantów jest wymiana poglądów, doświadczeń i wiedzy naukowej w gronie doktorantów z różnych dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, a także integracja społeczności doktorantów. Wydarzenie jest okazją do zaprezentowania dotychczasowych wyników badań doktorantów oraz postępów w realizacji prac doktorskich.

Do uczestnictwa w Forum zapraszamy doktorantów odbywających kształcenie i realizujących badania naukowe w następujących dyscyplinach naukowych:

– nauki o bezpieczeństwie,
– nauki biologiczne,
– nauki chemiczne,
– nauki o zdrowiu,
– historia,
– pedagogika,
– literaturoznawstwo,
– rolnictwo i ogrodnictwo,
– zootechnika i rybactwo.

Forum organizowane jest w formie stacjonarnej w gmachu Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach (ul. Żytnia 39) oraz w formie zdalnej za pośrednictwem platformy Google Meets. Wystąpienia ustne będą miały formę 15 minutowych komunikatów.

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Osoby deklarujące uczestnictwo w konferencji prosimy o rejestrację zgłoszeń w terminie do 30 czerwca 2023 r. za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie: https://tiny.pl/cq77j oraz przesłanie abstraktu wystąpienia przygotowanego według określonych wymagań edytorskich na adres:  w nieprzekraczalnym terminie do 31 lipca 2023 r.

Szczegółowe informacje dotyczące rejestracji dostępne są również na stronie internetowej Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Przyrodniczo – Humanistycznego w Siedlcach pod linkiem: 

https://szkoladoktorska.uph.edu.pl/studenci/index.php?option=com_content&view=article&layout=edit&id=1055

Wymagania edytorskie dotyczące abstraktów wystąpień:

https://szkoladoktorska.uph.edu.pl/images/SIEDLECKIE_FORUM_DOKTORANTOW/wymogi-edytorskie.pdf

W razie dodatkowych pytań uprzejmie prosimy o kontakt na adres poczty elektronicznej:  i zachęcamy do udziału w III Siedleckim Forum Doktorantów. 

Z poważaniem, 
mgr Adriana Dróżdż 
Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego 
Przewodnicząca Rady Samorządu Doktorantów Szkoły Doktorskiej UPH w Siedlcach