Zapraszamy do udziału w cyklu warsztatów “Let ME know YOU”, organizowanych w ramach projektu “Let ME know YOU  – Welcome to ULSL” w programie Welcome to Poland finansowanym z NAWA.

Warsztaty “Let ME know YOU” to cykl 10 międzynarodowych spotkań mający na celu niwelowania uprzedzeń kulturowych związanych ze stereotypami, poprawę komunikacji w zróżnicowanej grupie, integrację środowiska akademickiego poprzez lepsze poznanie krajów pochodzenia studentów, kadry naukowo-dydaktycznej i administracyjnej UPL i ich kultur.

Kiedy?

Warsztaty odbędą się w dniu 15 grudnia 2021 r. (środa) w godzinach 10:30 – 13:30.

Dla kogo?

Warsztaty kierowane są do wszystkich studentów i pracowników UPL.

Jaki jest cel warsztatów?

Warsztaty mają na celu zaangażować wszystkich uczestników spotkania. Będą to ćwiczenia z integracji społecznej prowadzone przez psychologa, które pomogą zintegrować grupę oraz ćwiczenia kreatywne, podczas których uczestnicy tworząc proste przedmioty użytku codziennego nawiązujące do kultury danego kraju (np. tradycyjne przedmioty, ozdoby) w “namacalny” sposób poznają różne narodowości. Praca w grupach będzie okazją do budowania pozytywnych relacji przez wzajemne poznanie się i wymiany informacji o swoich krajach pochodzenia.

Jak się zapisać?:

W warsztatach mogą wziąć studenci wszystkich kierunków studiów, z każdego roku, doktoranci oraz pracownicy administracyjni i nauczyciele akademiccy.

Zgłoszenie na warsztaty, czyli wypełniony formularz zgłoszeniowy (na komputerze), należy przesłać na adres mailowy: do dnia 14.12.2021 r.

Na wszelkie pytania dotyczące warsztatów odpowiada koordynator:

Dr inż. Anna Jeżak-Zgórka
Centrum Transferu Technologii, pok. 337

507 219 465; tel. 81 445 62 50

 Do zobaczenia!

Formularz zgłoszeniowy (.docx / 101 kB)
Zobacz
Projekt „Instytucjonalne wsparcie UPL w obszarze umiędzynarodowienia poprzez niwelowanie barier komunikacyjnych w wielokulturowym środowisku akademickim “Let ME know YOU – Welcome to ULSL”, realizowany w ramach programu „Welcome to Poland”, umowa nr PPI/WTP/2019/1/00047/U/00001 z dnia 19.11.2019 r., finansowany ze środków Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej – ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, projekt pozakonkursowy pn. Podniesienie kompetencji kadry akademickiej i potencjału uczelni w przyjmowaniu osób z zagranicy – Welcome to Poland realizowany w ramach Działania określonego we wniosku o dofinansowanie projektu nr. POWR.03.03.00-00-PN14/18.