Zaproszenie do złożenia rozpoznania cenowego w sprawie wykonania, dostawy i montażu regału fitotronowego

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie zaprasza do złożenia rozpoznania cenowego w sprawie wykonania, dostawy i montażu regału fitotronowego do uprawy roślin w ramach projektu “Ochrona czynna aldrowandy pęcherzykowatej (Aldrovanda vesiculosa) na terenie Lubelszczyzny”, nr POIS 02.04.00-00-0034/18.

 


 

nr POIS 02.04.00-00-0034/18.