Zaproszenie do wzięcia udziału w Kongresie – INTERNATIONAL CONGRESS ON SAFE AND SUSTAINABLE AGRICULTURE IN AN ERA OF ACCELERATED CLIMATE CHANGE (SSAACC)

Szanowni Państwo,

w imieniu naszego Partnera – Azerbaijan State Agricultural University w projekcie  Mobilność edukacyjna w sektorze szkolnictwa wyższego z krajami partnerskimi (spoza UE) w ramach programu Erasmus+, Akcja 1: Mobilność Edukacyjna przekazujemy zaproszenie do wzięcia udziału w  międzynarodowym kongresie:

 

INTERNATIONAL CONGRESS ON SAFE AND SUSTAINABLE AGRICULTURE IN AN ERA OF ACCELERATED CLIMAT CHNGE (SSAACC).

 

Kongres odbędzie się stacjonarnie w terminie 8-10 grudzień 2021.

Ostateczny termin zgłoszenia abstraktów: 21 październik 2021

Tematyka:

– Choroby i szkodniki roślin: epidemiologia, strategie zarządzania i mechanizmy obronne

– Rola zasobów genetycznych zwierząt w zapewnieniu bezpieczeństwa żywności i poprawie produkcji  zwierzęcej

– Zarządzanie zasobami wodnymi

– Mikrodrobiny plastiku i bezpieczeństwo żywności dla ekosystemów wodnych

– Zrównoważone gospodarowanie glebą

– Sposoby zarządzania ryzykiem w bezpieczeństwie żywności

– Zrównoważone rolnictwo i gospodarowanie zasobami naturalnymi

– Inteligentne systemy rolno-spożywcze

– Rola społeczeństwa w zrównoważonym rolnictwie

 

Szczegółowe informacje i link do rejestracji w  SSAACC – Congress information

 

Biuro Wymiany Akademickiej

Zespół Programu Erasmus+