Narodowa Agencja Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności zwraca się z uprzejmą prośbą o wypełnienie ankiety związanej z “Europejską Kartą Studenta” (European Student Card, ESC).

Ankieta ma na celu poznanie doświadczeń studentów i uczelni związanych z ESC, a także ich pomysłów na przyszłość Karty.  Zebranie informacji na temat wdrażania ESC w krajach uczestniczących w programie Erasmus+ pozwoli na lepsze zrozumienie potrzeb studentów związanych z dostępem do usług.

Udzielenie odpowiedzi na zawarte w ankiecie pytania nie zajmie dużo czasu.

Ankieta dostępna pod następującym linkiem: https://erasmus-plus.ec.europa.eu/news/have-your-say-on-the-european-student-card