Zaproszenie do udziału w XV Konferencji “Młodzi w Energetyce”

Szanowni Państwo,
 
W imieniu Dziekana Wydziału Mechaniczno-Energetycznego Politechniki Wrocławskiej – dr hab. inż. Piotra Szulca, prof. uczelni – oraz całego Komitetu Organizacyjnego mam zaszczyt zaprosić społeczność Państwa szkoły doktorskiej do wzięcia udziału w najbliższej, XV edycji konferencji naukowej pn. „Młodzi w Energetyce”. Odbędzie się ona w dniach 24-26 kwietnia 2023 roku na terenie Centrum Kongresowego Politechniki Wrocławskiej.
 
Organizowana cyklicznie przez Wydział Mechaniczno-Energetyczny Politechniki Wrocławskiej, nasza konferencja stanowi naukowe, wielopokoleniowe forum dyskusyjne dedykowane studentom, doktorantom, kołom naukowym, młodym naukowcom i pasjonatom techniki podejmującym na co dzień tematy związane z szeroko rozumianą energetyką. W ramach najbliższej jej edycji  przygotowaliśmy bogatą ofertę sesji referatowych, paneli dyskusyjnych, akcji wydawniczych, wykładów gościnnych oraz wydarzeń towarzyszących. Obecność na jej obradach stanowi doskonałą okazję do zaprezentowania wyników swoich badań lub analiz, poszerzenia swojego dorobku publikacyjnego, nawiązania kontaktów z przedstawicielami świata nauki i przemysłu oraz zapoznania się z ofertą badawczo-rozwojową innych uczestniczących w konferencji naukowców i entuzjastów.
 
Udział w konferencji jest bezpłatny.  Formularz rejestracyjny oraz dodatkowe informacje o naszej inicjatywie znaleźć można na stronie www Konferencji: kme.pwr.edu.pl
 
Będziemy zobowiązani za przekazanie informacji o możliwości udziału w obradach KME w mediach społecznościowych Państwa jednostki czy też innych kanałach informacyjnych (wewnętrznych i zewnętrznych). W tym celu załączam do niniejszej wiadomości plakat promujący nasze wydarzenie oraz oficjalny list przewodni.
 
 

Z naukowymi pozdrowieniami,
dr hab. inż. Sławomir Pietrowicz, prof. uczelni