Centrum Transferu Technologii UP w Lublinie zaprasza do udziału w XI Edycji Life Science Open Space 2021 – Forum profesjonalistów sektora lifescience, które odbędzie się w dniach 22 listopada 2021 – 3 Grudnia 2021 w Krakowie.

Wydarzenie gromadzi osoby zainteresowane poznaniem partnerów do współpracy nad rozwijaniem wspólnych projektów, rozwiązywaniem problemów, podejmowaniem wyzwań dotyczących innowacji dla zdrowia i jakości życia. Spotykają się tutaj m.in. pracownicy naukowi, innowatorzy, przedsiębiorcy i managerowie, lekarze i terapeuci, brokerzy innowacji, inwestorzy, eksperci, urzędnicy.

Uczestnicy wydarzenia mają do wyboru udział w dwóch ścieżkach – tematycznej i biznesowej.

ŚCIEŻKI TEMATYCZNE – Panele ekspertów, analizy, oceny, trendy oraz 10 minutowe prezentacje ofert współpracy, projektów i wyzwań: Digital Health, Health Technologies, Healthy Food, Bioeconomy, Beauty & Lifestyle

ŚCIEŻKI BIZNESOWE – Spotkania i dyskusje z ekspertami i inwestorami, akceleratorami i przemysłem; analizy, trendy, prezentacje firm; pitchowanie: Career in LifeScience, Business Development, StartUp Scene cz. 1-3.

Więcej informacji o wydarzeniu wraz ze szczegółowym Programem znajdziecie Państwo na stronie: https://lsos.info/