Zaproszenie do udziału w IV Lubelskim Kongresie Naukowym Designu i Architektury, „Ekologia w otoczeniu człowieka i w przemyśle”

Szanowni Państwo,

Mamy przyjemność zaprosić pracowników naukowych, doktorantów oraz studentów do udziału w IV Lubelskim Kongresie Naukowym Designu i Architektury – „Ekologia w otoczeniu człowieka i w przemyśle”:

TEMATYKA KONGRESU:  

  • Ekologia i szacunek dla środowiska naturalnego, a biznes.
  • Europejski Zielony Ład – reakcja UE na zmianę klimatu i degradacji środowiska.
  • Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ – Inicjatywy oraz przedsięwzięcia wspierające ich realizację.
  • Zanieczyszczenia i ochrona wody. 
  • Czy architektura ekologiczna inspiruje młodych projektantów?
  • Energia z natury.
  • Nowy Bio Design –  Wykorzystanie możliwości biomateriałów.
  • Planeta Ziemia, w jakim miejscu będziemy  w 2060 roku?

Kongres odbędzie się w dniach 25-26 marca 2023r. podczas Targów LUBDOM Budownictwo, Architektura, Aranżacje oraz Targów Obróbki Drewna i Metalu LUBDREW & METALL.

Udział w kongresie dla uczestników czynnych oraz biernych jest bezpłatny, warunkiem jest rejestracja na stronie internetowej www.lubdom.targi.lublin.pl (szczegółowe informacje podane w regulaminie.

DO GRONA KOMITETU NAUKOWEGO NALEŻĄ:

Przewodniczący:
dr inż. Joanna Sender, prof. UP –  Wydział Biologii Środowiskowej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

Członkowie:
prof. dr hab. Tomasz Mieczan – Dziekan Wydziału Biologii Środowiskowej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
dr hab. Ewa Trzaskowska, prof. KUL – Prorektor ds. Kształcenia, Wydział Nauk Przyrodniczych i Technicznych  Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
Ks. dr hab. Jacek Łapiński, prof. KUL – Dziekan Wydziału Nauk Przyrodniczych i Technicznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
dr hab. Katarzyna Dzida, prof. UP –  Dziekan Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
dr Małgorzata Michalska-Nakonieczna, WSPA – Prorektor ds. ogólnych, Dziekan Kierunku Projektowanie Wnętrz w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie  
dr hab. inż. arch. Natalia Przesmycka, prof. PL – Kierownik Katedry Architektury, Urbanistyki i Planowania Przestrzennego Politechniki Lubelskiej

Organizatorzy Kongresu:

Targi Lublin S.A.
Wydział Nauk Przyrodniczych i Technicznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
Wydział Artystyczny Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Wydział Biologii Środowiskowej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
Lubelska Okręgowa Izba Architektów RP
Okoń Parkiety Pałacowe

Szczegółowe  informacje znajdują się na stronie internetowej: www.lubdom.targi.lublin.pl

W razie jakichkolwiek wątpliwości i konieczności udzielenia dodatkowych informacji prosimy o kontakt z Małgorzatą Baszak

Dyrektor Projektu | Project Director
Targi Obróbki Drewna i Metalu. LUBDREW & METALL
Dział sprzedaży | Sales Department
email m.baszak@targi.lublin.pl tel. kom. +48 79 79 70 260
www.targi.lublin.pl | Facebook Targi Lublin

Regulamin Kongresu Naukowego marzec 2023