Zaproszenie do udziału w badaniu Komisji Europejskiej na temat wpływu programu Erasmus+ na mobilność edukacyjną i współpracę międzynarodową w dziedzinie kształcenia i szkolenia, młodzieży i sportu

ICF we współpracy z Ipsos w imieniu Dyrekcji Generalnej ds. Edukacji, Młodzieży, Sportu i Kultury Komisji Europejskiej przeprowadza ankietę wśród kadry edukacyjnej i szkoleniowej, a także personelu organizacji młodzieżowych i sportowych na temat wpływu mobilności edukacyjnej i projektów współpracy międzynarodowej finansowanych w ramach programu Erasmus+.

 

Podczas wypełniania ankiety każda grupa (pracownicy uczeni, studenci) zostanie skierowana do innego zestawu pytań dostosowanego do poszczególnych profili respondentów.

Jest to ankieta online, której wypełnienie nie zajmie więcej niż 15 minut. Zebrane opinie mają kluczowe znaczenie dla przeprowadzanej oceny, a jej wyniki zostaną wykorzystane do rozwoju programu Erasmus+ w przyszłości.

 

Odpowiedzi udzielone w ankiecie będą traktowane jako poufne. Żadna strona trzecia nie otrzyma jakichkolwiek informacji umożliwiających identyfikację respondenta.

Odpowiedzi zostaną zgrupowane wraz z odpowiedziami udzielonymi przez wszystkich respondentów, a dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż 12 miesięcy.

Odpowiedzi zostaną wykorzystane wyłącznie do celów badawczych związanych z oceną programu Erasmus+ i mogą być wykorzystane przy podejmowaniu decyzji politycznych dotyczących programu Erasmus+ w przyszłości.

 

Aby rozpocząć ankietę, należy kliknąć poniższy spersonalizowany link i wypełnić ją do 11 grudnia 2023 r.
KLIKNIJ TUTAJ, ABY ROZPOCZĄĆ ANKIETĘ