Zaproszenie do składania wniosków na wspólne projekty badawcze NAWA pomiędzy Polską a Portugalią

Otwarty nabór wniosków w konkursie na wspólne projekty badawcze pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Republiką Portugalską.

Pracownicy Biura Wymiany Akademickiej zapraszają do składania wniosków w ramach wymiany bilateralnej naukowców pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Republiką Portugalską.

Celem naboru jest wsparcie mobilności naukowców realizujących projekty badawcze, uzgodnione i prowadzone wspólnie przez uprawnionych Wnioskodawców z Polski i partnerów z Portugalii.

Termin składania wniosków:  16 lipca 2021 roku

Sposób składania wniosków: system teleinformatyczny NAWA

Finansowanie:
Środki na Projekty w ramach naboru są przeznaczone na:

·         pokrycie kosztów podróży

·         pokrycie kosztów pobytów naukowców z wyłączeniem finansowania samych badań.
Maksymalna wysokość finansowania Projektu z budżetu NAWA wynosi 25 000 PLN.

Okres realizacji projektu: maksymalnie 24 miesięcy, począwszy od 01.01.2022 r. Data zakończenia realizacji Projektów nie może być późniejsza niż 31.12.2023 r.

Zaproszenie do składania wniosków i pozostałe dokumenty tutaj

 

Biuro Wymiany Akademickiej
tel. 81 445 60 15 / 81 445 62 36