Zaproszenie do składania wniosków na granty interwencyjne NAWA

Pracownicy Biura Wymiany Akademickiej zapraszają do składania wniosków o przyznanie środków na nowy Program Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej – granty interwencyjne.

 

Celem Programu jest wspieranie współpracy międzynarodowej zespołów badawczych lub mobilności międzynarodowej naukowców, podejmowanej w reakcji na nagłe, ważne, nieprzewidziane zjawiska społeczne, cywilizacyjne i przyrodnicze o konsekwencjach globalnych lub istotnych regionalnie. Realizacja projektów w ramach Programu umożliwi naukowcom zebranie danych, zdobycie nowej wiedzy, zbadanie efektów i znaczenia ekstremalnego zjawiska lub wydarzenia w najszybszym możliwym terminie po jego wystąpieniu.

 

Wnioski składane w Programie muszą obejmować działania badawcze, których realizacja, ze względu na konieczność szybkiego reagowania, nie jest możliwa w drodze aplikowania o inne istniejące mechanizmy finansowania. Otrzymanie środków finansowych (grantu) możliwe jest tylko wówczas, kiedy ubieganie się o standardowe źródła finansowania mogłoby doprowadzić do utracenia unikalnej szansy na rozwiązanie ważnego problemu.

Udział w Programie umożliwi naukowcom podejmowanie badań interwencyjnych we współpracy międzynarodowej oraz wypracowanie rozwiązań istotnych dla reagowania na przełomowe wydarzenia.

 

Projekt może trwać od 3 do 12 miesięcy.

Nabór wniosków w będzie prowadzony w dwóch rundach:

1) od 13 kwietnia do 30 czerwca 2021 roku godz. 15:00:00 czasu lokalnego (Warszawa),

2) od 1 września do 30 listopada 2021 roku godz. 15:00:00 czasu lokalnego (Warszawa)

lub do wyczerpania alokacji.

 

Wniosek należy sporządzić w języku angielskim.

 

Biuro Wymiany Akademickiej:

, tel. 81 445 6236
, tel. 81 445 6015