Studenckie Koło Naukowe Ogrodników
Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
ma zaszczyt zaprosić na

Wystawę Palm Wielkanocnych,

która odbędzie się

8 kwietnia 2022 roku, w godzinach 10:00-15:00
w głównym hallu Collegium Agronomicum II
Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

Zapraszamy!