Zapraszamy na kursy języka angielskiego, niemieckiego, rosyjskiego i francuskiego:

  1. 100- godzinny kurs przygotowujący do egzaminu TELC (1500 zł)
  2. 60-godzinny kurs przygotowujący do egzaminu MONDIALE (570 zł)
Informacje szczegółowe
Zobacz

Rekrutacja trwa do 20 listopada 2021 r. Warunkiem przyjęcia na kurs jest złożenie kompletu dokumentów (podanie_kurs_2022b, dowód opłaty za kurs na konto: 74 1140 1094 0000 5641 8500 1031)  w Biurze Kształcenia Praktycznego i Rozwoju Kompetencji (ul. Głęboka 31, pok. 115 F) lub przesłanie ich pocztą.