Zapraszamy doktorantów na 5-modułowe, międzynarodowe szkolenie na temat cyfrowych metod oceny jakości żywności!

Partnerzy projektu “FOOD Quality in Digital Age” serdecznie zapraszają doktorantów z Uczelni Partnerskich:

  • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie (Polska)
  • Mendel University w Brnie (Czechy)
  • Uniwersytet w Belgradzie (Serbia)
  • Słowacki Uniwersytet Rolniczy w Nitrze (Słowacja)
  • Węgierski Uniwersytet Rolnictwa i Nauk Przyrodniczych w Budapeszcie (Węgry)

 

do zgłaszania chęci udziału w 5-modułowym, międzynarodowym szkoleniu na temat cyfrowych metod oceny jakości żywności! Szkolenie jest wspaniałą okazją do zapoznania się z innowacyjnymi metodami oceny jakości żywności, wymiany doświadczeń oraz nawiązania cennych kontaktów z potencjalnymi partnerami z zagranicy.

 

Każdy z modułów zostanie poprowadzony przez inną Uczelnię Partnerską – eksperta w danej dziedzinie – podczas wizyty studyjnej:

  1. 3D food printing (27 lutego – 2 marca 2023 r., Mendel University w Brnie)
  2. Non-destructive analytical methods for food quality evaluation (7 – 10 czerwca 2023 r., Węgierski Uniwersytet Rolnictwa i Nauk Przyrodniczych w Budapeszcie)
  3. Computer vision system (25 – 28 września 2023 r., Uniwersytet w Belgradzie)
  4. Methodology of electronic eye (19 – 22 marca 2024 r., Słowacki Uniwersytet Rolniczy w Nitrze)
  5. Surface analysis and textural/rheological properties of food product (27 – 30 maja 2024 r., Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie).

 

Koszty podróży, zakwaterowania i posiłków zostaną pokryte w ramach Projektu.

 

PROCES APLIKACJI

Prosimy o wypełnienie i przesłanie wniosku aplikacyjnego na szkolenie poprzez link: https://forms.office.com/e/xhFhECuD7c

Termin składania wniosków upływa 31 stycznia 2023 r.

 

KRYTERIA WYBORU

Wnioski będą oceniane przez Partnerów projektu “FOOD Quality in Digital Age” na podstawie następujących kryteriów: kompletność aplikacji, dotychczasowa działalność badawcza kandydata/ kandydatki, osiągnięcia naukowe, zainteresowania badawcze oraz motywacja do udziału w szkoleniu. Preferowani będą kandydaci/ kandydatki, którzy/ które potwierdzą możliwość udziału we wszystkich 5 modułach szkolenia.

Partnerzy Projektu zaproszą do udziału w szkoleniu po 2 osoby z każdej Uczelni Partnerskiej. Zostanie także utworzona lista rezerwowa. Wybrani kandydaci/ kandydatki zostaną poinformowani na początku lutego.

 

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z Panią Marleną Wosiak ().

 

 

Projekt jest współfinansowany przez rządy Czech, Węgier, Polski i Słowacji w ramach Grantów Wyszehradzkich z Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego. Misją funduszu jest promowanie pomysłów na zrównoważoną współpracę regionalną w Europie Środkowej.