Zapraszamy do udziału w IX edycji konkursu „Eureka! DGP – Odkrywamy polskie wynalazki” organizowanego przez „Dziennik Gazeta Prawna” .

W konkursie mogą wziąć udział polskie uczelnie publiczne i niepubliczne, instytuty badawcze, jednostki naukowe PAN oraz sieci badawcze funkcjonujące na podstawie ustawy (z dnia 21 lutego 2019 r.) o Sieci Badawczej Łukasiewicz z wynalazkami zgłoszonymi do Urzędu Patentowego RP w latach 2019 oraz 2020.

Cykl redakcyjny nadesłanych zgłoszeń rozpocznie się pod koniec stycznia 2022 roku i potrwa do końca czerwca. Zostaną w nim przedstawione najciekawsze wynalazki nadesłane na konkurs.

Ideą cyklu jest przedstawienie na łamach gazety wynalazków, które mają zastosowanie w praktyce, mogą być wykorzystane w gospodarce i w produkcji. Sprawdzenie zgłoszeń pod względem formalnym i dopuszczenie do konkursu następuje w redakcji „Dziennika Gazety Prawnej”. Przyjęte do konkursu wynalazki poddane zostają merytorycznej ocenie przez komisję weryfikacyjną. W skład komisji wchodzą przedstawiciele patronów merytorycznych cyklu.

Zgłoszenia wynalazków do konkursu, w którym nagrodą jest 30 tysięcy złotych dla zespołu wynalazczego oraz kampania reklamowa dla uczelni o wartości 50 tysięcy złotych w mediach INFOR Biznes („Dziennik Gazeta Prawna”, gazetaprawna.pl, forsal.pl, dziennik.pl) należy kierować do 10 stycznia 2022 r. na adres:

ZAŁĄCZNIKI zgłoszeniowe :

Formularz zgłoszeniowy_2021

OŚWIADCZENIE Eureka DGP 2021

REGULAMIN KONKURSU EUREKA! DGP 2021