Zapraszamy do korzystania z nowych zasobów bazy Ebsco

Uruchomiony został darmowy i trwały dostęp do nowej kolekcji bazy danych EBSCO: eBooks™ Open Access Monograph Collection. zawierającej tysiące wysokiej jakości książek elektronicznych w otwartym dostępie (OA) od najbardziej zaufanych wydawnictw uniwersyteckich i naukowych na świecie takich jak np. Taylor & Francis, Temple University Press, University of Michigan Press. Kolekcja dostępna jest na platformie EBSCOhost® i łatwa do znalezienia za pośrednictwem EBSCO Discovery Service.

 

Zgromadzone tam  tytuły znajdują się w otwartym dostępie (OA) oraz są wolne od systemu DRM– Digital Rights Managment, co pozwala użytkownikowi na swobodne z nich korzystanie.

 

Kolekcja EBSCO eBooks™ Open Access Monograph zawiera wszystkie obecne książki elektroniczne typu OA dostępne na platformie EBSCO, a w przyszłości będzie rozbudowywana o nowe tytuły książkowe OA, sukcesywnie rozszerzające ogólne zasoby bazy danych EBSCO.

 

Dostęp do kolekcji w zakładce zasoby -> bazy danych na stronie  Biblioteki Głównej  UP Lublin.