Zapowiedź konkursu JPIAMR-ACTION Call 2023

W styczniu 2023 r. międzynarodowa sieć JPI AMR (Joint Programming Initiative on Antimicrobial Resistance) otworzy nabór wniosków na projekty w konkursie pt.: Development of innovative strategies, tools, technologies, and methods for diagnostics and surveillance of antimicrobial resistance.

 

Zapowiadany konkurs będzie koncentrować się na obszarach priorytetowych: diagnostyki i nadzoru.

 

Będą w nim finansowane projekty badawcze, w których badacze opracują nowe lub ulepszą istniejące strategie, narzędzia, technologie i metody wspierania rozważnego i racjonalnego stosowania środków przeciwdrobnoustrojowych. Projekty mogą dotyczyć diagnostyki zakażeń spowodowanych przez oporne mikroorganizmy, wykrywania opornych mikroorganizmów lub gromadzenia, analizy i wykorzystania danych dotyczących oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe (AMR) i stosowania środków przeciwdrobnoustrojowych (AMU). W konkursie przez środki przeciwdrobnoustrojowe rozumie się antybiotyki, środki przeciwgrzybicze i środki odkażające (biobójcze).

 

Poza zakresem tematycznym konkursu pozostają podtematy:

  • projekty dotyczące środków przeciwwirusowych i przeciwpasożytniczych,
  • projekty mające na celu wyłącznie rozszerzenie istniejących sieci nadzoru (np. GLASS, krajowe programy nadzoru).

 

Konkurs będzie realizowany w trybie dwuetapowym według harmonogramu:

  • 10 stycznia 2023 r. – ogłoszenie konkursu i publikacja Partner Search Tool,
  • 24 stycznia 2023 r. – webinarium dla wnioskodawców,
  • 7 marca 2023 r. – termin składania wniosków wstępnych (pre-proposals),
  • 4 lipca 2023 r. – termin naboru wniosków pełnych (full proposals),
  • 11 lipca 2023 r. termin naboru wniosków krajowych NCN (w systemie OSF).

 

Dodatkowe informacje na temat konkursu dostępne są na stronie https://www.jpiamr.eu/calls/diagnostics-surveillance-call-2023/

 

Pytania można kierować do sekretariatu konkursu pod adresem JPI.AMR@ncn.gov.pl

 

Zwracamy uwagę, że informacje podane w zapowiedzi konkursu nie są wiążące, a ostateczna dokumentacja konkursowa zostanie opublikowana w dniu otwarcia naboru 10 stycznia 2023 r.