Do 17 października 2021 r. trwają zapisy na kolejną edycję kursów komputerowego wspomagania projektowania CAD dla studentów Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Proponujemy kursy z programów: AutoCAD (2D i 3D) lub Inventor.

Zapisy, przez kontakt telefoniczny, przedłużone do 30 października.


Zapisy w formie on-line, po wypełnieniu formularza zamieszczonego po wybraniu linku poniżej:

  1.  AutoCAD 2D (rysunki płaskie): https://forms.gle/Jsk42kYjLCabkQ9XA
  2. Inventor: https://forms.gle/JKf3UojKLKfM2MCn8
  3. https://forms.gle/bmd4sk5TfxWHqv716

Uwaga: Na kurs – AutoCAD 3D (rysunki przestrzenne) wymagana jest znajomość AutoCAD 2D (rysunki płaskie)

Bliższe informacje (terminy zajęć, godzina i dzień) będą ustalone na spotkaniu organizacyjnym po skończeniu zapisów w dniu 11.10.2021 o godz. 18, sala 260, budynek CIW, ul. Głęboka 28.

Płatność za zajęcia (na konto UP w Lublinie) wynosi:
30 godz.*5,5 zł/godz.=165 zł

Po ukończeniu zajęć w wymiarze 30 godzin oraz zdaniu egzaminu w obecności egzaminatora zewnętrznego uczestnik otrzymuje certyfikat.

Istnieje możliwość uzyskania następujących certyfikatów:

Międzynarodowe Certyfikaty firmy Autodesk (ze znajomości obsługi programu) lub krajowe Polskiego Stowarzyszenia Upowszechniania Komputerowych Systemów Inżynierskich „ProCAx” (z posiadania konkretnych umiejętności w nauczanym programie). Oba rodzaje certyfikatów dotyczą systemów komputerowego wspomagania projektowania – CAD.

  1. Certyfikat AutoCAD – rysowanie 2D 
  2. Certyfikat AutoCAD – modelowanie 3D
  3. Certyfikat Inventor Professional- modelowanie części i zespołów

Opłata za kurs CAD (165 zł) powinna być dokonana w ciągu tygodnia od dnia rozpoczęcia zajęć.

Nr konta bankowego do wpłat za kurs:

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Bank PEKAO S.A. O/Lublin
55 1240 5497 1111 0000 5011 6807
Tytułem: Kurs CAD dla WIP

Dr hab. inż. Zbigniew Krzysiak
tel. 508 099 964 (kontakt tylko w przypadkach niezbędnych)