Zamknięty obieg wody – poznaj zasady racjonalnego gospodarowania zasobami wodnymi

godzina 10.00 – 12.00  Data warsztatów: 30 marca 2023 r.

miejsce: sala 245, Centrum Innowacyjno-Wdrożeniowe Nowych Technik i Technologii w Inżynierii Rolniczej, Głęboka 28

prowadzący: Tomasz Zubala

max. 20 osób

[FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY]

 

Uczestnicy zajęć zostaną zapoznani z problemami współczesnej gospodarki wodnej, m.in. ze znaczeniem, źródłami, potrzebami i racjonalnym wykorzystaniem wody (m.in. poszukiwanie alternatywnych źródeł wody oraz możliwości tworzenia i stosowania systemów obiegu zamkniętego). W trakcie spotkania zostaną zaprezentowane sposoby wykorzystania oczyszczonych wód zużytych oraz wody deszczowej. Uczestnicy oszacują wielkość uzysku i zapotrzebowania na wodę deszczową oraz ustalą parametry instalacji do jej zagospodarowania, na przykładzie wybranego gospodarstwa domowego. Poruszone problemy nabierają szczególnego znaczenia w obliczu rosnącego deficytu wodnego, w wielu rejonach świata.