XVII Lubelski Festiwal Nauki “Nauka bez granic. Enjoy Science!” zakończył się. Za nami tydzień spotkań z miłośnikami nauki reprezentującymi różne grupy wiekowe poczynając od przedszkolaków a na seniorach kończąc. 

24 września 2021 r. w Chatce Żaka odbyło się uroczyste zakończenie Festiwalu podczas którego tegoroczni gospodarze – Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej przekazał statuetkę festiwalową a wraz z nią przywództwo organizacyjne kolejnej XVIII edycji Festiwalu – Uniwersytetowi Przyrodniczemu w Lublinie.

W imieniu JM Rektora statuetkę przyjął dr hab. Adam Waśko, prof. uczelni, Prorektor ds. Rozwoju Uczelni, który podziękował za tegoroczną organizację oraz za nieoceniony wkład pracy i zaangażowanie wszystkich Uczelni. Zwracając się do głównego organizatora powiedział: Serdecznie gratuluję wszystkim uczestnikom oraz organizatorom, w szczególny sposób na ręce Magnificencji Rektora Uniwersytetu Marie Curie-Skłodowskiej jako gospodarza tegorocznego festiwalu.

Odnosząc się do organizacji Lubelskiego Festiwalu Nauki  w 2022 roku powiedział:

(…) Lublin inspiruje! Lublin inspiruje nas — jako naukowców do tego, byśmy tworzyli naukę na najwyższym poziomie, ale byśmy się nią dzielili, pokazywali nasze wyniki w formie zrozumiałej, przystępnej dla Państwa, uczestników Lubelskiego Festiwalu Nauki. Mam nadzieję, że ta nasza inspiracja pozostaje w Państwa głowach, sercach: szczególnie w młodym pokoleniu, bo (…) za moment będą to nasi studenci, a za dwa momenty oni nas zastąpią w tym miejscu, z którego teraz do Państwa mówimy i to oni będą w przyszłych dziesięcioleciach tworzyli LFN. Będą budowali Lublin jako miasto właśnie inspiracji a lubelskie jako region, który smakuje wszystkim.

W związku z tym mam nadzieję, że to, że tu jesteśmy razem i to, że mamy tak długą tradycję bycia razem i nauka rzeczywiście nie zna granic ani instytucjonalnych ani tych związanych z wiekiem niech to pozostanie hasłem i niech będzie nam towarzyszyło przez następne lata.

W trakcie wydarzenia nagrodzeni zostali wyjątkowi popularyzatorzy nauki wyłonieni spośród lubelskich naukowców. W tym gronie znalazła się prof. dr hab. Agnieszka Wójtowicz z Zakładu Inżynierii Procesowej Wydziału Inżynierii Produkcji.

Wydarzenie uświetnił koncert zespołu Włodek Pawlik Trio.

Podsumowując Festiwal, należy podkreślić, że pomimo trudnego czasu organizacyjnego z powodu pandemii Pracownicy UP w Lublinie zgłosili i zrealizowali 177 projektów festiwalowych z tego 10 w ramach pikniku naukowego, a pokazy odwiedziło ponad 3000 osób. Około 40% projektów zostało zrealizowanych w formie on-line, po raz pierwszy w festiwalowej historii pojawiły się również projekty anglojęzyczne. Łączna liczba zgłoszonych projektów poszczególnych wydziałów uczelni była następująca: 

  • Wydział Agrobioinżynierii – 15, 
  • Wydział Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki – 35, 
  • Wydział Inżynierii Produkcji – 29, 
  • Wydział Medycyny Weterynaryjnej – 23, 
  • Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii – 33, 
  • Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu – 19, 
  • Wydział Biologii Środowiskowej – 15
  • Biblioteka Głowna – 8

Uczelniana Koordynator LFN, Prodziekan Wydziału Nauk o Żywności i Biotechnologii, dr hab. Karolina Wójciak, prof. uczelni pragnie wyrazić podziękowania dla Autorów projektów festiwalowych za tak piękne popularyzowanie nauki, wkład pracy, uśmiech, którym witali Uczestników i profesjonalizm w prezentacji pokazów i wykładów, oraz Zespołowi Pieśni i Tańca “Jawor” za wspaniałe wrażenia artystyczne, których dostarczyli podczas XVII Lubelskiego Pikniku Naukowego.

Do zobaczenia za rok!

Fot. Bartosz Proll / UMCS