Miło nam poinformować, że Zakład Bezpieczeństwa Żywności i Produktów Regionalnych (Wydział Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki), jako wnioskodawca z ramienia Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, uzyskał wsparcie finansowe na zorganizowanie warsztatów szkoleniowych “Poznaj znaki jakości – wyróżniki lubelskiej żywności” w kwocie: 10 000,00 zł. Inicjatywa planowana jest w  czerwcu 2022 roku.

Wniosek uklasyfikował się na drugim miejscu listy rankingowej (spośród 38 wnioskodawców).

Wsparcie zostało przyznane na zorganizowanie warsztatów naukowych, mających na celu propagowanie wiedzy wśród młodzieży uczącej się/studiującej w Lublinie na temat znaków jakości żywności.

W planowanym wydarzeniu uczestniczyć będą specjaliści z lubelskich uczelni, przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego, jednostek certyfikujących oraz prowadzących nadzór nad bezpieczeństwem i jakością żywności, jak również organizacji zrzeszających producentów.

W części warsztatowej zaproszeni przedstawiciele biznesu z Lublina i okolic podzielą się swoimi doświadczeniami na temat posiadanych znaków jakości.

Szacowana liczba beneficjentów projektu wynosi około 120 osób.

Serdecznie gratulujemy!