KOMUNIKAT    

Dział  Kadr  i  Płac,  Zespół  Spraw Socjalnych  informuje,  że w Centrum Kultury Fizycznej i Sportu  UP w Lublinie ul. Głęboka 31 dla pracowników i emerytów/rencistów UP w Lublinie  od listopada do stycznia organizowane będą godzinne  zajęcia w ramach zajęć sportowych pod nazwą ZDROWY KRĘGOSŁUP. 

Zajęcia będą odbywać się z podziałem na dwie grupy w niżej podanych terminach:   

Dzień

I gr.

II gr.

20.11.2021 

godz.9-10

godz.10-11

27.11.2021 

godz.9-10

godz.10-11

11.12.2021    

godz.9-10

godz.10-11

15.01.2022     

godz.9-10

godz.10-11

Koszt karnetu na w/w zajęcia wynosi 180 zł.

Zakupu karnetów można dokonać w kasie CKFiS ul. Głęboka 31.                                                                   

Informacje dotyczące karnetów można uzyskać bezpośrednio w kasie CKFiS lub pod nr tel. 81 445 66 01. Liczba karnetów ograniczona.

Pracownicy oraz emeryci i renciści którzy zakupią karnet na zajęcia ZDROWY KRĘGOSŁUP, a nie korzystali z dofinansowania do zajęć sportowych w tym roku, mogą złożyć wniosek o dofinansowanie do w/w zajęć do 19 listopada br. w  Zespole Spraw Socjalnych pok.155 (budynek Rektoratu) tel.81  445 69 11 (wniosek do pobrania .docx).                                                                                       

Dofinansowanie uzależnione jest od średniomiesięcznego przychodu na osobę  w rodzinie i wynosi:

Średniomiesięczny przychód na os. w rodzinie

Wysokość dofinansowania

do 2000 zł       

90zł

2001-3000zł

80zł

3001-4000zł

70zł

4001-5000zł

60zł

Pow. 5000zł    

50zł

Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych, od w/w dofinansowania zostanie pobrana i odprowadzona zaliczka na podatek dochodowy .

Zespół Spraw Socjalnych