W dniach 11-12 oraz 19-20 maja 2022 r. odbyły się zajęcia terenowe zorganizowane w ramach projektu „Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie”, Wiedza Edukacja, Rozwój finansowanego z środków Unii Europejskiej. Wzięli w nich udział studentki i studenci Wydziału Biologii Środowiskowej (kierunków: Biologia, Ochrona środowiska oraz Zarządzanie i adaptacja do zmian klimatu). Celem zajęć było poznanie walorów przyrodniczych Roztocza oraz Polesia Lubelskiego i nabycie praktycznych umiejętności badań terenowych, w tym badań z zakresu hydrobiologii i ekologii.

Pierwszy blok zajęć obejmował wizytę w Ośrodku Edukacyjno-Muzealnym Roztoczańskiego Parku Narodowego w Zwierzyńcu. Następnie uczestnicy waloryzowali przyrodę rezerwatu Bukowa Góra. Drugi dzień zajęć to poznanie funkcjonowania Stawów Echo, ocena różnorodności biologicznej rzeki Sopot na terenie rezerwatu przyrody „Czartowe Pole”, a także analiza walorów przyrodniczych ekosystemów torfowiskowych w rezerwacie „Nowiny”.

Z kolei poznanie funkcjonowania ekosystemów wodnych Polesia Lubelskiego obejmowało: ocenę wpływu systemu Kanału Wieprz-Krzna na zbiorniki Dratów oraz Skomielno, charakterystykę zbiorników zapadliskowych powstałych w wyniku działalności kopali „Bogdanka”, jak również poznanie zbiorników wodnych w rejonie torfowiska Bagno Bubnów na ścieżce dydaktycznej „Czahary” (Poleski Park Narodowy). Drugi dzień zajęć to m.in. wizyta w Hydrobiologicznej Stacji Badawczo-Dydaktycznej im. A. Lityńskiego Katedry Hydrobiologii i Ochrony Ekosystemów oraz badania jeziora Piaseczno. Studenci opanowali terenowe metody badań hydrobiologicznych, analizowali właściwości fizyczno-chemiczne wód, strukturę jakościową i ilościową fitoplanktonu, mikroorganizmów wodnych, zooplanktonu, zoobentosu i makrofitów. Na podstawie uzyskanych wyników określali stan ekologiczny jeziora, a także wyznaczali kierunki jego ochrony. Swoją drogą wypłynięcie łodzią na otwarte wody tego zbiornika, nawet wydawało by się przy niewielkim wietrze, dostarcza wielu emocji.

Soczysta majowa zieleń w połączeniu z piękną pogodą zapewniły niezapomniane wrażenia i dały wiele przyjemności obcowania z naturą. Tylko w terenie można wykorzystać wszystkie zmysły do poznawania przyrody, zrozumieć jej funkcjonowanie, główne zagrożenia, a także nabyć szereg praktycznych umiejętności.

Galeria zdjęć
Zobacz