Zagrożenia środowiska i bezpieczeństwo żywności, t. 1

pod red. Bożeny Nowakowicz-Dębek i Witolda Chabuza

seria Środowisko – Roślina – Zwierzę – Produkt
Lublin 2020, ISBN 978-83-7259-329-0 on-line, ss. 118
DOI: 10.24326/mon.2020.8

otwarty dostęp
Zobacz