XXVIII Konferencja Stowarzyszenia Wydawców Szkół Wyższych

W dniach 26–28 czerwca 2024 r. w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie odbyła się XXVIII Konferencja Stowarzyszenia Wydawców Szkół Wyższych „30-lecie Stowarzyszenia Wydawców Szkół Wyższych – zasady wydawnicze a nowoczesne publikowanie”.

Podczas obrad dużo czasu poświęcono sztucznej inteligencji. Dr hab. Grzegorz Tylec, prof. KUL, specjalizujący się w prawie własności intelektualnej i prawie mediów mówił o problemach prawa autorskiego związanych z funkcjonowaniem sztucznej inteligencji oraz o nowelizacji ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych mającej dostosować polskie przepisy do dyrektywy europejskiej. Małgorzata Adamczak z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu omówiła projekt DIAMAS – wspierający diamentowy model publikowania – oraz standard wydawniczy Extensible Quality Standard in Institutional Publishing (EQSIP), a także zwróciła uwagę na potrzebę sformułowania przez wydawców zasad określających dopuszczalne wykorzystanie treści generowanych przez sztuczną inteligencję. Takie rekomendacje dla wydawców, redaktorów naukowych i autorów zostały przygotowane i opublikowane przez Aurelię Grejner, Małgorzatę AdamczakBeatę Jankowiak-Konik (tutaj)

Laura Bandura-Morgan przedstawiła bazę DOAB – Directory of Open Access Books – zawierającą informacje o recenzowanych książkach naukowych umieszczanych przez wydawców w otwartym dostępie. Objaśniła kryteria, jakie wydawca musi spełniać, by publikowane przez niego książki mogły znaleźć się w bazie. Gość  z Litwy – Mirosław Szejbak, reprezentujący podobne stowarzyszenie (The Association of Lithuanian Serials), składając deklarację współpracy wykazał, że polscy i litewscy wydawcy naukowi mają wspólne wyzwania i cele. O wciąż aktualnych postulatach jednolitej ceny książki oraz zerowej stawki VAT przypomniał redaktor naczelny Magazynu Literackiego „Książki” Piotr Dobrołęcki. Szkoleniową część konferencji zakończyła dyskusja podsumowująca jej główny temat „Zasady wydawnicze a nowoczesne publikowanie”.

W czasie obrad odbyło się też walne zebranie SWSW –  zarząd i komisja rewizyjna przedstawili roczne sprawozdania, zaproponowane zostały też zmiany w statucie. Przyjęto również do Stowarzyszenia nowych członków. Osobny panel poświęcono jubileuszowi 30-lecia Stowarzyszenia. Początki SWSW oraz jego najważniejsze inicjatywy i osiągnięcia przypomniała Anna Zielińska-Krybus, członek założyciel SWSW.

Konferencja SWSW organizowana jest co roku przez inną uczelnię. Tym razem to nasz Uniwersytet gościł członków Stowarzyszenia – 46 osób reprezentujących 33 uczelnie z całego kraju, a także przedstawiciela wydawców z Litwy.

W konferencji z naszej uczelni wzięły udział prof. Bożena Nowakowicz-Dębek, redaktor naczelny Wydawnictwa UP, kierownik Anna Wypychowska i sekretarz Magdalena Marcewicz. Władze Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie reprezentował prorektor ds. nauki i współpracy międzynarodowej prof. Bartosz Sołowiej.

Anna Wypychowska
fot. Bartłomiej Dąbrowski, Damian Bartnik /DRiP