Badania Fundacji dotyczące mobbingu w środowisku akademickim wskazują na ogromną skalę tego zjawiska. Ponad 63% biorących udział w anonimowej ankiecie  pracowników uczelni stwierdziło, że w swoim miejscu pracy zetknęło się z mobbingiem.

Osoby te cierpią na zaburzenia psychofizyczne, depresję i mają poczucie niskiej wartości. Dlatego, aby umieć w porę rozpoznać to zjawisko i móc aktywnie mu przeciwdziałać, zapraszamy na dwugodzinny wykład pt.

Mobbing się nie opłaca – patologia organizacji, aspekty psychologiczno-prawne.

Wykład wygłosi MARIOLA ŻARNOCH-ELAS – założyciel i Prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Antymobbingowego OSA.

Webinar odbędzie się w środę, 1 lutego 2023 r. w godzinach od 14.00 do 16.00.

Zapisy przyjmujemy do poniedziałku, 30 stycznia 2023 r.

Liczba miejsc ograniczona!

Program webinaru (skrót):

 1. Termin, określenie zjawiska i różnice w stosunku do konfliktu.
 2. Elementy działań mobbingowych.
 3. Przyczyny powstawania mobbingu.
 4. Płaszczyzny działań mobbingowych.
 5. Cechy mobbingu wg Heinza Leymanna.
 6. Działania mające szkodliwy wpływ na zdrowie ofiary.
 7. Etapy mobbingu.
 8. Ofiary mobbingu.
 9. Skutki mobbingu — osobiste, rodzinne, dla organizacji, społeczne.
 10. Co może zrobić pracodawca, aby przeciwdziałać zjawisku.
 11. Co może zrobić ofiara.
 12. Uregulowania prawne mobbingu — zarys. Ustawa zasadnicza a mobbing. Prawo pracy. Prawo cywilne. Prawo karne. Procedury dyscyplinarne
Więcej informacji oraz rejestracja
Zobacz