XXIII Międzynarodowy Festiwal Kolęd Wschodniosłowiańskich

28 stycznia 2018 roku weźmiemy udział w XXIII edycji MFKW w Terespolu. Zaprezentujemy tam dwie kolędy w języku ukraińskim: „Trie Sławni Cari”, „Stań Dawidie” oraz dwie w języku polskim: „Mizerna cicha” i „W żłobie leży”.