Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszam do rejestracji projektów w ramach XVII Lubelskiego Festiwalu Nauki, który odbędzie się w dniach 18-24 września 2021 r. pod hasłem „Nauka bez granic. Enjoy science!”.

W związku z aktualną sytuacją epidemiczną tegoroczna edycja Lubelskiego Festiwalu Nauki odbędzie się w formule hybrydowej – część projektów oraz wydarzeń zostanie zrealizowana zarówno online, jak i w formie tradycyjnej przy zachowaniu obowiązujących zasad bezpieczeństwa. Hasło festiwalu „Nauka bez granic. Enjoy science!” nawiązuje do radości płynącej z odkrywania świata nauki, przekraczania wielowymiarowych granic i wyrównania szans edukacyjnych, a przede wszystkim – komunikacji międzynarodowej i międzykulturowej na polu nauki, sztuki, kultury i nowych technologii.

W związku z tym, że Lubelski Festiwal Nauki przyjął formę hybrydową projekty można rejestrować jako wydarzenia realizowane w formie tradycyjnej (stacjonarnej) lub on-line.

Dodatkowo w 2021 roku stawiamy na umiędzynarodowienie Lubelskiego Festiwalu Nauki dlatego istnieje możliwość zgłaszania projektów nie tylko w języku polskim, ale także w języku angielskim oraz innych językach obcych.

Głównym organizatorem tegorocznej edycji Festiwalu jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Rejestracja projektów trwa do 23 czerwca 2021 r.

Aby zgłosić projekt niezbędna jest rejestracja w systemie LFN: https://www.festiwal.lublin.pl/projekty/reg.html
Kod rejestracyjny, niezbędny do zarejestrowania się jako Kierownik projektu, to:  LFN2021!UP
Ze względu na ochronę danych osobowych konta złożone w poprzednich edycjach Festiwalu zostały usunięte.

Wytyczne dotyczące zgłoszenia i rejestracji projektów dla Kierowników projektów dostępne są pod adresem: https://www.festiwal.lublin.pl/regulamin/

Przewodnik dla osób zgłaszających projekty jest dostępny na stronie festiwalu: https://www.festiwal.lublin.pl/#przewodnik

Dane kontaktowe Koordynatorów XVII LFN:

Program ramowy XVII Lubelskiego Festiwalu Nauki:

18 września 2021 r. – Uroczysta Inauguracja XVII Lubelskiego Festiwalu Nauki
19 września 2021 r. – Piknik Naukowy w godz. 10:00 – 16:00 (Plac Teatralny, Centrum Spotkania Kultur)
20 – 24 września 2021 r. – Projekty indywidualne uczelni oraz innych współorganizatorów upowszechniające, promujące i popularyzujące naukę i badania naukowe, a także wydarzenia artystyczno-kulturalne i popularnonaukowe,
24 września 2021 r. – Uroczyste zakończenie XVII Lubelskiego Festiwalu Nauki.

Karolina Wójciak
Uczelniany Koordynator XVII LFN