Organizatorzy XVII Lubelskiego Festiwalu Nauki, który odbędzie się w dniach 18-24 września 2021 roku pod hasłem „Nauka bez granic. Enjoy science!”, serdecznie zapraszają do udziału w piątym z cyklu konkursów w ramach całego wydarzenia! „Let’s enjoy my science” to konkurs, którego celem jest ukazanie, w jak najciekawszej dla widza formie i treści, specyfiki danej dziedziny nauki/sztuki oraz jej osiągnięć, aby w sposób kreatywny popularyzować na świecie poszczególne dyscypliny naukowe i artystyczne.

Konkurs ma za zadanie popularyzowanie badań naukowych, prac rozwojowych i osiągnięć naukowych, promowanie znaczenia nauki i odkryć naukowych dla rozwoju gospodarki regionu, kraju i świata oraz poprawy życia mieszkańców, rozbudzanie ciekawości poznawczej i rozwijanie zainteresowania nauką wśród dzieci, młodzieży i dorosłych, a także upowszechnianie działalności naukowej i twórczej w społeczeństwie.

Dlaczego wybrałeś/wybrałaś studia z filozofii, socjologii, ekonomii, informatyki, biologii, chemii czy fizyki? Jesteś zapalonym archeologiem, entuzjastą literaturoznawstwa, a może Twemu sercu bliżej do nauk ścisłych i przyrodniczych?

Zadaniem uczestników jest nagranie filmu przedstawiającego kierunek studiów, który wybrali i pokazanie, jak wygląda „nauka od środka” z ich perspektywy. Można to zrobić np. przez prezentację odkrycia archeologicznego, dzieła malarskiego, projektu architektonicznego, reportażu, a także wybranego eksperymentu, doświadczenia czy zjawiska. Maksymalna długość nagrania może wynosić 300 sekund. Konkursowe dzieło należy zamieść na portalu YouTube, a następnie przesłać link do nagranego materiału w formularzu zgłoszeniowym.

Spośród zgłoszonych prac jury wybierze trzech zwycięzców konkursu. Komisja będzie kierowała się takimi kryteriami, jak: zgodność wykonanej pracy z zadaniem konkursowym, oryginalna forma prezentacji wybranej dyscypliny naukowej/artystycznej, a także najwyższa wartość pod kątem upowszechniania, promowania oraz popularyzowania nauki i badań naukowych w społeczeństwie. Na laureatów czekają atrakcyjne nagrody rzeczowe, których budżet wynosi aż 3000 zł (brutto)!

Konkurs posiada charakter międzynarodowy i skierowany jest do studentów w kraju i za granicą.

Zgłoszenia na konkurs trwają od 31.05 do 18.07.2021 r.

Regulamin i formularz zgłoszeniowy
Zobacz