XV edycja Konkursu Prezydenta Miasta Lublin na najlepszą pracę dyplomową

Studencie, napisz pracę o Lublinie i wygraj nagrodę

Zapraszamy do wzięcia udziału w Konkursie Prezydenta Miasta Lublin, na najlepszą pracę dyplomową. Temat powinien dotyczyć szeroko pojętego rozwoju miasta lub jego obszaru metropolitalnego (LOM), w kontekście rozwoju Lublina. 

W tegorocznej, XV już edycji przedsięwzięcia został odświeżony regulamin. Doprecyzowano m. in. problematykę, której powinny dotyczyć konkursowe prace – podejmowana tematyka może dotyczyć sfery gospodarczej, społecznej, przestrzennej, kulturowej i turystycznej czy ochrony środowiska.

Wskazany obszar badawczy ma odnosić się do Lublina, bądź Lubelskiego Obszaru Metropolitalnego w kontekście rozwoju Lublina, czyli w odniesieniu do korzyści dla miasta, płynących z rozwoju gmin wchodzących w skład tego porozumieniaLOM.

plakat konkurs Prezydenta Miasta Lublin na najlepszą pracę dyplomową - opis z lewej, po prawej - aula z dyplomami i książkami, w tle - studenci

W Konkursie przyjmowane są prace: licencjackie, magisterskie, inżynierskie oraz doktorskie. Prace mogą być również w formie projektu (został poszerzony podział na kategorie konkursowe – nowa kategoria dotyczy prac dyplomowych w formie projektu, nagroda za najlepszy projekt to 2 000,00 zł).

Termin zgłoszeń do Konkursu na najlepszą pracę dyplomową upływa 15 września 2024 r. Główna nagroda to 6 000,00 złotych. Zwycięskie prace mają również szansę wpłynąć na działania lubelskiego samorządu.

W bieżącej edycji zostaną wzięte pod uwagę prace obronione nie wcześniej niż w 2021 r. Dokumentację konkursową można doręczyć:

  • osobiście do sekretariatu Wydziału Strategii i Obsługi Inwestorów Urzędu Miasta Lublin, ul. Spokojna 2 (II piętro, pok. nr 278); 20-074 Lublin;
  • pocztą na adres: Urząd Miasta Lublin, Wydział Strategii i Obsługi Inwestorów, ul. Spokojna 2; 20-074 Lublin, z dopiskiem: „Konkurs na najlepszą pracę dyplomową”;
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej (), pod warunkiem zaopatrzenia formularza zgłoszeniowego, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 1 Regulaminu Konkursu, w bezpieczny podpis elektroniczny, weryfikowany ważnym kwalifikowanym certyfikatem;
  • za pośrednictwem elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) pod warunkiem zaopatrzenia formularza zgłoszeniowego, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 1 Regulaminu Konkursu, w bezpieczny podpis elektroniczny, weryfikowany ważnym kwalifikowanym certyfikatem lub podpis złożony profilem zaufanym ePUAP

Kontakt:
tel.: 81 466 25 15
e-mail:
Urząd Miasta Lublin
Wydział Strategii i Obsługi Inwestorów

Więcej informacji: regulamin i formularz na stronie:

pracadyplomowa.lublin.eu
Zobacz

Propozycje tematów prac dyplomowych:

student.lublin.eu
Zobacz

* * *

Konkurs Prezydenta Miasta Lublin na najlepszą pracę dyplomową (w ubiegłych edycjach pod nazwą Konkursu Prezydenta Miasta Lublin na najlepszą pracę dyplomową poświęconą tematyce rozwoju gospodarczego miasta) ma wieloletnią tradycję i prowadzony jest od 2010 r. Jego celem jest zwiększenie zainteresowania studentów zagadnieniami związanymi z szeroko rozumianym rozwojem lokalnym oraz zachęcenie studentów do podejmowania tej tematyki w swojej pracy badawczej.