XV edycja konkursu na najlepszą pracę dyplomową

Już po raz piętnasty Prezydent Miasta Lublin zaprasza studentów i absolwentów do wzięcia udziału w konkursie na najlepszą pracę dyplomową. Podjęty temat powinien dotyczyć szeroko pojętego rozwoju miasta lub jego obszaru metropolitalnego (LOM) w kontekście rozwoju Lublina. Dyplom może być obroniony na dowolnej uczelni i kierunku studiów.

plakat dotyczący konkursu, wraz ze szczegółami, zawartymi w tekścieRegulamin Konkursu wskazuje, aby problematyka pracy dotyczyła sfery gospodarczej, społecznej, przestrzennej, kulturowej i turystycznej czy ochrony środowiska. Wskazany obszar badawczy ma odnosić się do Lublina bądź Lubelskiego Obszaru Metropolitalnego w kontekście rozwoju Lublina, czyli w odniesieniu do korzyści dla miasta, płynących z rozwoju gmin wchodzących w skład tego porozumienia – LOM.

W Konkursie przyjmowane są prace: licencjackie, magisterskie, inżynierskie oraz doktorskie. Prace mogą być również w formie projektu. Termin zgłoszeń upływa 15 września 2024 r. Główna nagroda to 6 tys. złotych. Zwycięskie prace mają również szansę wpłynąć na działania lubelskiego samorządu.

W bieżącej edycji zostaną wzięte pod uwagę prace obronione nie wcześniej niż w 2021 r. Dokumentację konkursową można doręczyć:

  • osobiście do sekretariatu Wydziału Strategii i Obsługi Inwestorów Urzędu Miasta Lublin, ul. Spokojna 2 (II piętro, pok. nr 278); 20-074 Lublin;
  • pocztą na adres: Urząd Miasta Lublin, Wydział Strategii i Obsługi Inwestorów, ul. Spokojna 2; 20-074 Lublin, z dopiskiem: „Konkurs na najlepszą pracę dyplomową”;
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej (), pod warunkiem zaopatrzenia formularza zgłoszeniowego, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 1 Regulaminu Konkursu, w bezpieczny podpis elektroniczny, weryfikowany ważnym kwalifikowanym certyfikatem;
  • za pośrednictwem elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) pod warunkiem zaopatrzenia formularza zgłoszeniowego, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 1 Regulaminu Konkursu, w bezpieczny podpis elektroniczny, weryfikowany ważnym kwalifikowanym certyfikatem lub podpis złożony profilem zaufanym ePUAP.

Więcej informacji o inicjatywie można znaleźć na stronie lublin.eu.


Kontakt:

tel.: 81 466 25 15

e-mail:

Urząd Miasta Lublin

Wydział Strategii i Obsługi InwestorówKonkurs Prezydenta Miasta Lublin na najlepszą pracę dyplomową (w ubiegłych edycjach pod nazwą Konkursu Prezydenta Miasta Lublin na najlepszą pracę dyplomową poświęconą tematyce rozwoju gospodarczego miasta) ma wieloletnią tradycję i prowadzony jest od 2010 r. Jego celem jest zwiększenie zainteresowania studentów zagadnieniami związanymi z szeroko rozumianym rozwojem lokalnym oraz zachęcenie studentów do podejmowania tej tematyki w swojej pracy badawczej.