XIX Zjazd Delegatów Krajowej Reprezentacji Doktorantów

W dniach 09-10.12.2022r. w Warszawie odbył się XIX Zjazd Delegatów Krajowej Reprezentacji Doktorantów. Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie reprezentowała Przewodnicząca Samorządu Doktorantów mgr inż. Karolina Różaniecka pełniąca funkcję Delegata oraz Doktorantka III roku mgr inż. Katarzyna Matyszczuk będąca Obserwatorem. XIX Zjazd Delegatów KRD był dla nas szczególnie ważny ponieważ Przewodnicząca naszego Samorządu była członkiem Prezydium Zjazdu. Podczas zjazdu Zarząd, Pełnomocnicy, Komisja Rewizyjna oraz Rzecznik Praw Doktoranta złożyli sprawozdanie ze swojej działalności. Wysoki Zjazd przyjął przedstawione sprawozdania i udzielił absolutorium ustępującym członkom Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej. Decyzją XIX Zjazdu Delegatów KRD Przewodniczącym KRD w kadencji 2023 został Michał Klimczyk z Politechniki Rzeszowskiej, wybrany został także nowy Zarząd oraz Komisja Rewizyjna.