grafika programu lider

Celem Programu LIDER jest wsparcie rozwoju kadry naukowej w szczególności przez finansowanie programów adresowanych do młodych naukowców zmierzających do podnoszenia kompetencji w zakresie samodzielnego planowania, zarządzania oraz kierowania zespołem badawczym, poprzez realizację projektów badawczych (o charakterze badań aplikacyjnych i rozwojowych), których wyniki mogą mieć zastosowanie praktyczne i posiadają potencjał wdrożeniowy.

Kierownik na etapie aplikowania musi wykazać się osiągnięciami rozwojowymi (patenty, wdrożenia) bądź publikacjami w renomowanych czasopismach naukowych.

Organizatorem konkursu jest Narodowe Centrum Badan i Rozwoju.

Harmonogram konkursu:

  • Data ogłoszenia konkursu: 29.03.2022 r.
  • Rozpoczęcie naboru wniosków: 23.05.2022 r.
  • Zakończenie naboru wniosków: 30.06.2022 r. do godz. 16:15

Wnioskodawcy mogą składać wnioski wyłącznie za pośrednictwem systemu informatycznego LSI. Logowanie do systemu LSI możliwe jest po wejściu na stronę internetową podaną w ogłoszeniu o konkursie.

Niezbędne informacje znajdziecie dostępne są na stronie internetowej programu.

Osoba do kontaktu:
Mgr Izabela Czaja-Banasiak
Tel. 081 445 69 68
e-mail: