Studenci, doktoranci i absolwenci, którzy w trakcie studiów stali się twórcami lub współtwórcami wynalazku, wzoru użytkowego lub przemysłowego, mogą zgłosić się do konkursu Student-Wynalazca. Pięciu laureatów nagród głównych weźmie udział w Międzynarodowej Wystawie Wynalazków w Genewie. Nabór zgłoszeń trwa do 25 stycznia 2023 r. Inicjatywa została objęta honorowym patronatem Ministra Edukacji i Nauki oraz uzyskała wsparcie finansowe z programu Społeczna odpowiedzialność nauki.

Główne cele konkursu

Najważniejsze założenia konkursu to m.in.:

  • zachęcenie studentów do prowadzenia prac badawczo-rozwojowych, 
  • promowanie wyników prac badawczo-rozwojowych chronionych prawami wyłącznymi lub zgłoszonych do ochrony,
  • upowszechnienie wiedzy na temat ochrony własności przemysłowej, 
  • zwiększenie zainteresowania studentów poszukiwaniem innowacyjnych rozwiązań na rzecz własnej działalności gospodarczej.

Kto może wziąć udział w konkursie?

W konkursie mogą uczestniczyć osoby, które są: 

  • studentami studiów I, II lub III stopnia i twórcami/współtwórcami wynalazku lub wzoru użytkowego/przemysłowego, zgłoszonego do ochrony w Urzędzie Patentowym RP lub odpowiednim urzędzie ds. własności przemysłowej za granicą w okresie trwania studiów, 
  • absolwentami studiów, w tym studiów doktoranckich, i są twórcami/współtwórcami wynalazku lub wzoru użytkowego/przemysłowego, który został zgłoszony do ochrony w Urzędzie Patentowym RP lub odpowiednim urzędzie ds. własności przemysłowej za granicą w okresie trwania studiów lub do 6 miesięcy od daty ukończenia studiów, 
  • twórcami lub współtwórcami wynalazku lub wzoru użytkowego/przemysłowego, na który zostało udzielone prawo wyłączne w okresie trwania studiów.

Jak zgłosić się do konkursu?

Aby zgłosić swój udział w konkursie, należy przesłać zgłoszenie na adres mailowy . Powinno ono zawierać: 

  • formularz zgłoszeniowy,
  • potwierdzenie zgłoszenia wynalazku lub wzoru użytkowego/przemysłowego do ochrony w Urzędzie Patentowym RP lub odpowiednim urzędzie ds. własności przemysłowej za granicą lub decyzję o udzieleniu prawa wyłącznego,
  • oświadczenie z czytelnym podpisem twórcy/współtwórcy dokonującego zgłoszenia. 

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 10 lutego 2023 r.

Więcej informacji na stronie Konkursu
Zobacz
źródło: gov.pl