Politechnika Świętokrzyska zaprasza do udziału w XII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Student-Wynalazca 2021/2022.

Ogólnopolski Konkurs Student-Wynalazca jest przedsięwzięciem budującym kulturą innowacyjności w środowisku akademickim i jest realizowany przez Politechnikę Świętokrzyską od 2010 roku.

Konkurs adresowany jest do studentów, doktorantów i absolwentów, którzy w trakcie studiów zostali twórcami/współtwórcami wynalazku lub wzoru użytkowego/przemysłowego chronionego prawem wyłącznym lub zgłoszonego do ochrony w Urzędzie Patentowym Rzeczpospolitej Polskiej lub odpowiednim urzędzie ds. własności przemysłowej za granicą. Organizatorzy oczekują również na zgłoszenia wynikające z współpracy międzynarodowej, w której współtwórcami są studenci zagranicznych uczelni.

Pięciu laureatów nagród głównych weźmie udział w Międzynarodowej Wystawie Wynalazków w Genewie — The International Exhibition of Inventions of Geneva. Organizator sfinansuje koszty7 stoiska wystawienniczego oraz podróży i pobytu laureatów w Genewie. W dotychczasowych edycjach Konkursu nasi laureaci zdobyli na tej prestiżowej wystawie 17 złotych, 24 srebrne i 9 brązowych medali oraz liczne nagrody specjalne. Ponadto laureaci i wyróżnieni w Konkursie zaprezentują swoje rozwiązania na Międzynarodowej Warszawskiej Wystawie Wynalazków IWIS.

Nabór zgłoszeń do Konkursu trwa do 25 stycznia 2022 r.

Regulamin konkursu oraz formularze zgłoszeniowe dostępne są na stronie www.ksw.tu.kielce.pl