Zachęcamy do wzięcia udziału w XII edycji Konkursu Prezydenta Miasta Lublin na najlepszą pracę dyplomową. Przyjmujemy prace: licencjackie, magisterskie, inżynierskie oraz doktoranckie z zakresu szeroko rozumianego rozwoju Lublina, obronione na dowolnej uczelni i kierunku studiów, nie wcześniej niż w 2018 r. Termin zgłoszeń upływa 15 września 2021 r.

W konkursie przewidziane są dwie kategorie: jedna dla autorów prac licencjackich, magisterskich i inżynierskich oraz druga dla autorów prac doktoranckich. W każdej z nich przyznana zostanie nagroda główna w wysokości 6 tys. złotych oraz maksymalnie trzy wyróżnienia, każde w wysokości 2 tys. złotych. Dodatkowo, w kategorii prac licencjackich, magisterskich inżynierskich przewidziane jest wyróżnienie w formie trzymiesięcznej płatnej praktyki absolwenckiej w Urzędzie Miasta Lublin, z łącznym świadczeniem pieniężnym o wartości 4,5 tys. zł. Zwycięskie prace mają szansę wpłynąć na rozwój miasta i działania samorządu.

Drodzy Absolwenci Studiów oraz Studenci!

Jeżeli obroniliście pracę dyplomową dotyczącą Lublina, nie trzymajcie jej w szufladzie i pokażcie ją nam! Jeżeli ktoś jest jeszcze studentem i ma innowacyjny pomysł na rozwój Lublina oraz na to jak podnieść jego konkurencyjność, zachęcamy aby napisał o tym swoją pracę dyplomową i wziął udział w konkursie. Podczas zbierania materiałów oferujemy wsparcie Urzędu Miasta Lublin.

Osoba do kontaktu w sprawie pytań związanych z Konkursem:

Barbara Kostecka-Wiącek
tel.: 81 466 25 15
e-mail: 
Urząd Miasta Lublin
Wydział Strategii i Przedsiębiorczości
pl. Litewski 1
20-080 Lublin

Prace konkursowe wraz z załącznikami można doręczyć:

Więcej informacji w regulaminie Konkursu dostępnym na stronie Urzędu Miasta.

Konkurs Prezydenta Miasta Lublin na najlepszą pracę dyplomową poświęconą rozwojowi gospodarczemu miasta ma wieloletnią tradycję i prowadzony jest od 2010 r. Celem konkursu jest zwiększenie zainteresowania studentów zagadnieniami związanymi z szeroko rozumianym rozwojem lokalnym, głównie w kontekście gospodarczym, społecznym, kulturowym i środowiskowym oraz zachęcenie studentów do podejmowania tej tematyki w swojej pracy badawczej