13 czerwca 2021 r. pracownicy Instytutu Produkcji Ogrodniczej: dr hab. Magdalena Kapłan, dr hab. Katarzyna Dzida, prof. uczelni i dr Karolina Pitura wraz ze studentami kierunku Enologia  i Cydrownictwo uczestniczyli w XI Święcie Wina w Janowcu, prezentując ofertę edukacyjną Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. W trakcie wystawy oferowano również porady i doradztwo z zakresu uprawy winorośli, w tym głównie agrotechniki oraz technologii wyrobu win gronowych.

Organizatorem Święta byli m. in. lubelscy winiarze skupieni w Stowarzyszeniu Winiarzy Małopolskiego Przełomu Wisły, którzy od kilku lat ściśle współpracują z Wydziałem Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie przyjmując studentów na zajęcia terenowe do swoich winnic i winiarni.