Wystartowała XI edycja konkursu Eureka DGP

Zapraszamy do udziału w XI edycji konkursu „Eureka! DGP – Odkrywamy polskie wynalazki” organizowanego przez „Dziennik Gazeta Prawna”.

W konkursie mogą wziąć udział polskie uczelnie publiczne i niepubliczne, instytuty badawcze, jednostki naukowe PAN oraz sieci badawcze funkcjonujące na podstawie ustawy (z dnia 21 lutego 2019 r.) o Sieci Badawczej Łukasiewicz z wynalazkami zgłoszonymi do Urzędu Patentowego RP w latach 2021 oraz 2022.

Cykl redakcyjny nadesłanych zgłoszeń rozpocznie się pod koniec stycznia 2024 roku. Zostaną w nim przedstawione najciekawsze wynalazki nadesłane na konkurs, natomiast wszystkie zgłoszone do konkursu projekty znajdą się na stronie internetowej  Dziennik Gazeta Prawna Konkurs Eureka!

Ideą cyklu jest przedstawienie na łamach gazety wynalazków, które mają zastosowanie w praktyce, mogą być wykorzystane w gospodarce i w produkcji. Sprawdzenie zgłoszeń pod względem formalnym i dopuszczenie do konkursu następuje w redakcji „Dziennika Gazety Prawnej”. Przyjęte do konkursu wynalazki poddane zostają merytorycznej ocenie przez komisję weryfikacyjną. W skład komisji wchodzą przedstawiciele patronów merytorycznych cyklu.

Zgłoszenia wynalazków do konkursu, w którym nagrodą jest 30 tysięcy złotych dla zespołu wynalazczego oraz kampania reklamowa dla uczelni o wartości 50 tysięcy złotych w mediach INFOR PL SA należy kierować do 10 stycznia 2024 r. na adres: 

Formularz Zgłoszeniowy
Zobacz
Oświadczenie
Zobacz