Wyszukiwarka partnerów w programie Interreg NEXT Polska-Ukraina 2021-2027

W ramach programu Interreg NEXT Polska-Ukraina 2021-2027 uruchomiono narzędzie do poszukiwania partnerów do współpracy w ramach wspólnych projektów. Aby przeglądać oferty i/lub zamieszczać własne propozycje współpracy, należy wejść na stronę: POSZUKIWANIE PARTNERÓW.

 

W projektach powinny uczestniczyć zarówno instytucje z Polski, jak i z Ukrainy, dlatego zachęcamy do opublikowania własnej oferty współpracy oraz śledzenia już zamieszczonych!

 

Program Interreg NEXT Polska-Ukraina 2021-2027 daje szansę na kontynuowanie współpracy transgranicznej Polski i Ukrainy, wzmacnianie więzi między organizacjami i mieszkańcami pogranicza oraz rozwój obszarów objętych współpracą.

 

Na Program PL-UA Unia Europejska przeznaczyła kwotę 187,4 mln EUR. podzieloną na pięć priorytetów:

 

Będzie w nich można uzyskać do 90% dofinansowania na działania miękkie, inwestycyjne i infrastrukturalne.

 

Zachęcamy do odwiedzenia strony internetowej PBU, gdzie znajdą Państwo informacje dotyczące Programu Interreg NEXT Polska-Ukraina 2021-2027.