07 czerwca 2022 r., w budynku Biblioteki Głównej UP w Lublinie została otwarta wystawa poświęcona prof. dr. hab. Bohdanowi Dobrzańskiemu pierwszemu Rektorowi Wyższej Szkoły Rolniczej w Lublinie, dziś Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

Ekspozycja przedstawia sylwetkę wielkiego uczonego i pedagoga, twórcę Lubelskiego Ośrodka Gleboznawczego, doktora honoris causa Wyższej Szkoły Rolniczej w Lublinie, UMCS w Lublinie oraz Akademii Rolniczo- Technicznej w Olsztynie.   

Uroczystego otwarcia wystawy dokonał Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie,  prof. dr hab. Krzysztof Kowalczyk. Wspomnieniami o swoim ojcu profesorze Bohdanie Dobrzańskim dzieliły się dzieci: Zofia Czernicka oraz prof. dr hab. Bohdan Dobrzański jr. Następnie głos zabrali: prof. Ivan Shuvar  z Lwowskiego Narodowego Uniwersytetu Rolniczego w Dublanach, prof. dr hab. Józef Horabik, Dyrektor Instytutu Agrofizyki PAN w latach 2007-2015 oraz dr inż. Paulina Studzińska – Jaksim, Dyrektor Biblioteki Głównej UP w Lublinie.

W uroczystości wzięli udział: członkowie najbliższej rodziny, przyjaciele oraz dawni współpracownicy Profesora, a także przedstawiciele świata nauki, pracownicy Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie oraz innych jednostek naukowych.

Wystawa zawiera ciekawe i cenne materiały m.in. prywatne zapiski, zdjęcia, publikacje, patenty, odznaczenia, medale, dyplomy, nagrody, biogram, kalendarium, wspomnienia oraz prezentację multimedialną. Eksponaty pochodzą z Archiwum Uczelni, Biblioteki Głównej UP w Lublinie, Biura Rektora oraz Instytutu Gleboznawstwa, Inżynierii i Kształtowania Środowiska. Najcenniejsze pamiątki zgromadzone na wystawie pochodzą z prywatnego archiwum rodzinnego i zostały udostępnione przez  Profesora  B. Dobrzańskiego jr.

Wystawę przygotował zespół pracowników biblioteki w składzie: Monika Mroczek -koordynator, Agnieszka Penar, Justyna Wojdyła,  Justyna Kamińska, Diana Brodziak, Justyna Sadura oraz Bartłomiej Boćkowski, Z-ca Dyrektora BG UP w Lublinie. W prace związane z wydrukiem plakatów włączony był  Jacek Pałyszka, pracownik Wydawnictwa UP.

Serdecznie zapraszamy do obejrzenia ekspozycji.

fot. Alicja Jaroszewska BIiM