Informujemy, że uruchomiona została XXI Edycja “Programu Stypendiów pomostowych 2022/2023”. Program skierowany jest do zdolnych maturzystów z małych miast i wsi, uczniów liceów i techników, pochodzących z niezamożnych rodzin, którzy ukończyli szkołę w 2022 roku.

Kandydat do stypendium spełniający określone kryteria, po przyjęciu na studia, wypełnia wniosek on-line na stronie www.stypendia-pomostowe.pl; Aplikacja  internetowa będzie aktywna w terminie od 4 lipca do 16 sierpnia roku 2022 r., do godz. 16-tej. Wnioski kandydatów wywodzących się ze środowisk popegeerowskich należy przekazać do jednego z oddziałów terenowych KOWR do dnia 25 sierpnia 2022 r.

Stypendium pomostowe na I rok studiów wynosi 7000 zł i jest wypłacane w ratach przez 10 miesięcy roku akademickiego. Po pierwszym roku stypendyści, którzy osiągną dobre wyniki w nauce oraz wykażą się w czasie studiów aktywnością społeczną, mogą korzystać ze stypendiów na II, III i IV rok studiów, stypendiów językowych, stypendiów na wyjazd na zagraniczną uczelnię w ramach Erasmus+, stypendiów doktoranckich.

Szczegółowe informacje na temat kryteriów i aplikowania o stypendium pomostowe na I rok studiów znajdują się w sekcji Stypendia i staże krajowe / Stypendia na I rok.