28 maja 2021 r. Rektor prof. dr hab. Krzysztof Kowalczyk wraz z Prorektor ds. Studenckich i Dydaktyki, dr hab. Urszulą Kosior-Korzecką, prof. Uczelni wyróżnili dziesięciu studentów za szczególne zaangażowanie na rzecz Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

Rektor, dziękując wyróżnionym za wkład pracy, podkreślił rolę dobrej współpracy pomiędzy studentami i administracją Uczelni, która szczególnie w ostatnim, trudnym i wymagającym roku, była nieoceniona.

Nagrodzeni studenci otrzymali pamiątkowe dyplomy i nagrody pieniężne.

Joanna Banaś – Kopeć (rolnictwo – Wydział Agrobioinżynierii)

Bartłomiej Szymczak (weterynaria – Wydział Medycyny Weterynaryjnej)

Aleksandra Wróbel (weterynaria – Wydział Medycyny Weterynaryjnej)

Wiktoria Kocój (weterynaria – Wydział Medycyny Weterynaryjnej)

Damian Zarajczyk (zootechnika – Wydział Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki)

Jakub Kalinowski (doradztwo w obszarach wiejskich – Wydział Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki)

Monika Szymczuk (bezpieczeństwo i higieny pracy – Wydział Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki)

Emilia Osmólska (inżynieria przemysłu spożywczego – Wydział Inżynierii Produkcji)

Karolina Roman (dietetyka – Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii)

Michał Arciszewski (ochrona środowiska – Wydział Biologii Środowiskowej)

BRiPK