Wynalazek naukowców Wydziału Medycyny Weterynaryjnej “Dziennik Gazeta Prawna”

Wynalazek pt.: „Preparat probiotyczno – fagowy mający zastosowanie w profilaktyce i wspomaganiu leczenia biegunek bydła wywołanych przez szczepy E.coli oraz sposób otrzymywania preparatu probiotyczno-fagowego”, którego twórcami są: prof. dr hab. Andrzej Wernicki, prof. dr hab. Renata Urban-Chmiel, dr hab. Marta Dec, prof. uczelni, dr hab. Andrzej Puchalski, prof. uczelni, dr Anna Nowaczek, lek wet. Diana Stęgierska oraz prof. dr hab. Cezary Kowalski z Wydziału Medycyny Weterynaryjnej, uzyskał nominację do nagrody głównej w VIII edycji konkursu „Eureka! DGP – Odkrywamy Polskie Wynalazki” organizowanego przez Dziennik Gazeta Prawna.

W związku z tym zespół autorski wynalazku został poproszony o zaprezentowanie efektów swoich badań na łamach DGP.
Dziennik Gazeta Prawna, 26.02.2021 r.

Wydanie elektroniczne: www.gazetaprawna.pl