W 2022 r. Lubelski Festiwal Nauki odbywał się pod hasłem „Ogrody Nauki”. Główny organizator tegorocznej edycji — Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie — w trakcie festiwalowego tygodnia zorganizował cztery tematyczne dni, podczas których naukowcy, prelegenci i goście z różnych ośrodków w Polsce i zagranicy prezentowali wykłady związane z tematyką festiwalu.

13 września 2022 r. odbyły się „Ogrody Przyrody”, podczas których wykład „Odczep się archeologio – czyli archeolog w podróży” wygłosił prof. dr hab. Andrzej Kokowski z Instytutu Archeologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Wszystkich, którzy nie mogli uczestniczyć w tym wydarzeniu, zapraszamy do obejrzenia nagrania: