W ramach zajęć prowadzonych przez dr inż. Monikę Michalak-Majewską z przedmiotu wykład monograficzny, który realizowany jest dla studentów ostatniego semestru studiów drugiego stopnia kierunku technologia żywności i żywienie człowieka, odbyło się dotychczas kilka spotkań z przedstawicielami przemysłu spożywczego z naszego regionu.

Wykłady odbywały się on-line,  niemniej jednak  były okazją do poznania pracy technologa w zakładach o różnym profilu spożywczym i do rozmowy na interesujące studentów tematy.

W wykładach monograficznych udział wzięli technolodzy oraz współwłaściciel rodzinnej firmy: Jan Małecki – technolog ds. wdrożeń, Eurohansa Sp. z o.o.; Grzegorz Krzowski – główny technolog,  Perła Browary Lubelskie SA; Dominik Polak – wiceprezes Wytwórni Makaronu Domowego POL-MAK SA; Marcin Kucharek – główny technolog, Agram SA Lublin.

Prelegenci omawiali etapy produkcji asortymentów charakterystycznych dla zakładów, w których pracują: batonów zbożowych, piwa, makaronów oraz mrożonek. Przybliżyli zakresy pracy osób zajmujących stanowiska technologów, zwracając uwagę na niezbędne i mile widziane kompetencje. W interesujący sposób opowiadali o etapach opracowywania nowych produktów i szczegółach z zakresu działania poszczególnych zakładów. Marcin Kucharek z firmy Agram SA wyjaśnił procedury uzyskania certyfikatu koszerności oraz procedury audytu etycznego. Z kolei Dominik Polak podzielił się swoimi przemyśleniami na temat prowadzenia biznesu i funkcjonowania na rynku na przestrzeni 25 lat działalności firmy. Omówił np. etapy wprowadzania na rynek produktów w nowych, atrakcyjnych dla konsumenta opakowaniach, jak również kwestie opracowania receptur nowych produktów.

Podczas wykładów studenci usłyszeli także o stanowiskach pracy oraz wymaganiach, jakie będzie przed nimi stawiał przemysł spożywczy, jak również rekruter czytający ich CV.