W ramach zajęć prowadzonych przez dr hab. Barbarę Skwaryło-Bednarz, prof. uczelni oraz dr Marka Kopackiego dla studentów drugiego stopnia kierunków Ochrona roślin i kontrola fitosanitarna oraz  Doradztwo ogrodnicze, na wydziale Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu odbyły się spotkania z przedstawicielem podmiotów specjalizujących się w produkcji roślinnej z kraju i regionu: firma certyfikująca EKOGWARANCJA PTRE Sp. z o. o. oraz POLSKIE STOWARZYSZENIE OCHRONY ROŚLIN.

W ramach wykładów studenci wysłuchali interesujących zagadnień z zakresu certyfikacji ekologicznej (wykład prowadzony przez mgr inż. Patrycję Krasowską – specjalistę ds. certyfikacji produkcji ekologicznej z firmy EKOGWARANCJA PTRE Sp. z o. o.). Prelegentka omawiała zagadnienia związane z konwersją gospodarstw rolnych konwencjonalnych na produkcję metodami ekologicznymi oraz z procesem certyfikacji gospodarstw ekologicznych. W interesujący sposób przybliżyła również wiadomości o ochronie roślin w gospodarstwach ekologicznych i podstawach prawnych tej ochrony. Wykład urozmaicony był licznymi ciekawymi przykładami i materiałami filmowymi.

Podczas wykładów szkoleniowych prowadzonych przez PSOR (webinar 26 maja 2021r.) studenci usłyszeli o zasadach bezpiecznego stosowania pestycydów. Wykłady prowadzone przez mgr Aleksandrę Mrowiec oraz dr Joannę Gałązkę (PSOR) poruszały zagadnienia  dotyczące nielegalnych środków ochrony roślin, zasad ich rozpoznawania oraz bezpiecznych sposobów utylizacji opakowań po środkach ochrony roślin i innych substancjach niebezpiecznych stosowanych w rolnictwie.

Jednym z treści wykładowych była ochrona środowiska podczas pracy z pestycydami ze szczególnym, uwzględnieniem pszczół i innych zapylaczy czyli „jak mądrze dbać o owady zapylające”.

Wykłady szkoleniowe prowadzone przez PSOR odbyły się pod patronatem Kliniki Roślin, działającej przy Katedrze Ochrony Roślin UP w Lublinie. Dzięki temu dostęp do wykładów był bezpłatny i możliwy dla wszystkich studentów naszej uczelni. Zainteresowanie webinarem wśród studentów było bardzo duże, a w szkoleniu wzięło udział ponad 70 osób ze wszystkich wydziałów naszej uczelni. Najwięcej studentów zarejestrowało się z wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu oraz Agrobioinżynierii. Uczestnicy wykładów szkoleniowych otrzymają certyfikaty udziału w szkoleniu.