Zapraszamy wszystkich pracowników, doktorantów i studentów
Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
na wykład otwarty pt.:

„The Importance of Plant Genetic Resources for the future”

który wygłosi

Prof. Dr. Dr. h.c. Andreas Börner


Head Management and Evaluation
Genebank Department
Leibniz Institute of Plant Genetics and Crop Plant Research (IPK)

Wykład odbędzie się w dniu
1 października 2021 r. o godz. 14:30
w Auli Agro I, ul. Akademicka 15