Mistrzowie dydaktyki-logo

W dniach 13-17.09.2021 r. dr Marek Nieoczym z Katedry Zoologii i Ekologii Zwierząt oraz dr Kamil Nieścioruk z Katedry Inżynierii Środowiska i Geodezji wzięli udział w warsztatach dydaktycznych, które odbyły się na Uniwersytecie w Aarhus w Danii. Zajęcia zostały przeprowadzone w ramach projektu pozakonkursowego o charakterze wdrożeniowym pt. „Mistrzowie Dydaktyki” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego organizowanego przez Ministerstwa Edukacji i Nauki. Projekt jest realizowany we współpracy z wiodącymi jednostkami dydaktycznymi działającymi na uczelniach europejskich. W warsztatach uczestniczyli nauczyciele akademiccy z całej Polski, co umożliwiło wymianę doświadczeń i dyskusje. Spotkanie w Danii było kontynuacją zajęć z zakresu tutoringu przeprowadzonych wiosną w trybie on-line przez duńskich ekspertów. Umożliwiło ono poszerzenie wiedzy dotyczącej nowoczesnych metod i technik nauczania, jak również było okazją do poznania infrastruktury dydaktycznej duńskiej uczeni. Kolejnym etapem realizacji programu będzie wdrażanie uzyskanej wiedzy i umiejętności na macierzystej uczelni poprzez realizację zajęć z wybranymi studentami.
Z ramienia Uniwersytetu Przyrodniczego jednostką nadzorującą wdrażanie projektu „Mistrzowie dydaktyki” jest Centrum Nauki.

Aarhus-3Aarhus-4
dr Marek Nieoczym
dr Kamil Nieścioruk