1 października 2021 r. był dniem wolnym od zajęć dydaktycznych dla studentów I roku studiów stacjonarnych pierwszego stopnia oraz stacjonarnych i niestacjonarnych jednolitych magisterskich.

W tym dniu studenci wzięli udział w uroczystej Immatrykulacji, formalnym akcie przyjęcia w poczet studentów.

Uroczystości prowadzone były przez władze 7 Wydziałów:

  • Wydział Agrobioinżynierii

Dziekan wydziału: prof. dr hab. Barbara Kołodziej
Prodziekan: dr hab. Sylwia Andruszczak, prof. uczelni
Prodziekan: dr hab. Halina Lipińska, prof. uczelni

  • Wydział Medycyny Weterynaryjnej

Dziekan wydziału: dr hab. Iwona Puzio, prof. uczelni
Prodziekan: prof. dr hab. Marta Kankofer
Prodziekan: dr hab. Aneta Nowakiewicz, prof. uczelni

  • Wydział Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki

Dziekan wydziału: prof. dr hab. Brygida Ślaska
Prodziekan: prof. dr hab. Andrzej Junkuszew
Prodziekan: prof. dr hab. Bożena Kiczorowska

  • Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu

Dziekan wydziału: dr hab. Katarzyna Dzida, prof. uczelni
Prodziekan: dr hab. Katarzyna Golan, prof. uczelni

  • Wydział Inżynierii Produkcji

Dziekan wydziału: prof. dr hab. Dariusz Andrejko
Prodziekan: dr hab. Monika Stoma, prof. uczelni
Prodziekan: dr hab. Andrzej Mazur, prof. uczelni

  • Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii

Dziekan wydziału: prof. dr hab. Waldemar Gustaw
Prodziekan: dr hab. Magdalena Polak-Berecka, prof. uczelni
Prodziekan: dr. hab. Karolina Wójciak, prof. uczelni

  • Wydział Biologii Środowiskowej

Dziekan wydziału: prof. dr hab. Tomasz Mieczan
Prodziekan: prof. dr hab. Bożena Denisow

W wydarzeniu udział brali: Prorektor ds. Studenckich i Dydaktyki dr hab. Urszula Kosior-Korzecka, prof. uczelni, Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą dr hab. Bartosz Sołowiej, prof. uczelni, Prorektor ds. Kadr prof. dr hab. Andrzej Marczuk oraz Prorektor ds. Rozwoju Uczelni dr hab. Adam Waśko, prof. uczelni.

W imieniu władz Uniwersytetu, Prorektorzy przywitali studentów I roku oraz poinformowali o inicjatywie Lubelskiego Związku Uczelni (UMCS, UP, PL, UM) i Wojewody Lubelskiego, przy udziale Prezydenta Miasta Lublin, Zarządu Transportu Miejskiego, Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Lublinie oraz II Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej o prowadzonej akcji „Akademicki przystanek szczepienie”.

O ciekawych możliwościach, jakie czekają na studentów opowiadali przedstawiciele poszczególnych jednostek uczelnianych, a także przedstawiciele organizacji studenckich działających w naszej Alma Mater.

Kulminacyjnym punktem Immatrykulacji było złożenie przez studentów uroczystego ślubowania, które jest aktem przyjęcia do społeczności akademickiej i wyrazem zaakceptowania wartości reprezentowanych w uczelni.

Rota ślubowania :

Jako student Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, pomny ideałów i tradycji akademickich, ślubuję uroczyście:
wytrwale i sumiennie zdobywać wiedzę,strzec godności studenta i dbać o dobre imię Uniwersytetu, przestrzegać obowiązujących przepisów i zarządzeń władz Uniwersytetu,przestrzegać zasad właściwych relacji koleżeńskich, służyć swą wiedzą regionowi i Polsce.

fot. Anna Wąchała/BRiPK